Blahoslavený Carlo Acutis (3. května 1991 Londýn – 12. října 2006 Monza) byl italský katolický počítačový programátor. Nejvíce byl známý tím, že po celém světě zdokumentoval a zkatalogizoval Eucharistické zázraky na webové stránky, které vytvořil v posledních měsících svého života. V 15 letech zemřel na leukémii. Byl známý svou veselou povahou, počítačovými dovednostmi a také svou hlubokou oddaností Eucharistii, která se stala základním tématem jeho života.

Staral se o přátelé z rozvedených rodin, zval je do svého domu, aby je podpořil a potěšil. Hájil práva zdravotně postižených a i ve škole se zastával zdravotně postižených vrstevníků. Rád cestoval, nejraději navštěvoval Assisi, kde byl i dle svého přání pohřben. Když onemocněl leukémií, nabídl své bolesti jak za papeže Benedikta XVI., tak i za katolickou církev. Prohlásil „Nabízím všechno utrpení, které budu muset trpět, Pánu za papeže a církev.“

Papež František dne 23.5.2024 schválil dekrety, které povedou ke kanonizaci bl. Carla Acutise.

Program návštěvy jeho ostatků v naší farnosti najdete na plakátku:

carlo_acutis_6