Drazí farníci, ministranti v aktivní službě, rodiče ministrantů v aktivní službě, staří pardálové, rodiče starých pardálů, akolyté, manželky akolytů, rodiče akolytů – zkrátka vy všichni, kteří se již aktivně zapojujete do služby u oltáře, i vy všichni, kteří se chcete nově (nehledě na věk) aktivně zapojit do služby u oltáře.

Vás všechny zveme na informační schůzku s názvem „Ministrantská služba od září 2024“, která se bude konat v neděli 16. června 2024 po deváté mši sv. v našem kostele.

Nebojte se a přijďte, protože podle slov našeho pana faráře „ministrantů není nikdy dost“ a v naší farnosti po prázdninách někteří půjdou na střední školy a kluků na službu bude nedostatek. A také podle slov jednoho salesiánského kněze: „každý katolický kluk by měl sloužit u oltáře.“

Pokud byste se někdo chtěli zapojit do služby u oltáře a na informační schůzku byste nemohli přijít, rádi vše vysvětlíme osobně.

Srdečně zvou a na setkání se těší

vedoucí ministrantů