Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za živou a zemřelou rodinu

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelé rodiče Žemlovy a duše v očistci

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zesnulého Aloise Kincla

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za farníky

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za Jana Kučeru, rodiče, bratra, švagrovou a živou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za Jaroslavu Lichevníkovou

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelého manžela s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

7úterý 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelou rodinu Kmečovu a Kotulanovu

8Panny Marie, prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za duše v očistci na které nikdo nepamatuje

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za živou a zemřelou rodinu Buchtovu a Bučkovu

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

11sobota 6. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelého manžela, živou rodinu a duše v očistci

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za živou a zemřelou rodinu

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  na poděkování za dar života a víry a rodinu Matuštíkovu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelého Richarda Pokladníka a živou a zemřelou rodinu

13Panny Marie Fatimské
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelé dvoje rodiče a duše v očistci

14sv. Matěje, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za rentgenové oddělení a celý Masarykův onkologický ústav

15středa 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelou maminku a babičku Věru Musilovou

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za rodinu Klímovu a Šmídkovu.

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za živou i zemřelou rodinu, požehnání pro děti

19Seslání Ducha Svatého
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelou maminku Marii Divokou

 • 08:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:45 - 09:30
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za Jarmilu Štěpánkovou a rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za rodinu Novákovu a Zemanovu

20Panny Marie Matky Církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelé rodiče a manžela

21Výročí posvěcení katedrály
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelé rodiče, dva švagra a za duše v očistci

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelé rodiče a prarodiče Páralovy a Horkých a dar zdraví pro tělo a ducha a dar víry pro jejich děti

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelého Jiřího Klimeše

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelou Marii Zemanovu a její zemřelé sestry

26Nejsvětější Trojice
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:15
  • Kaple Panny Marie Lurdské
  • Označení: Bedřichovice (Bedřichovice)

  poutní mše sv. 

 • 14:30 Žehnání
  Žehnání
  • 14:30 - 15:00
  • Kaple Panny Marie Lurdské
  • Označení: Bedřichovice (Bedřichovice)

  Svátostné požehnání

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelé rodiče Jamborovy, Ondrůjovy a živou rodinu

28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  poděkování za 65 roků života s prosbou o požehnání pro celou rodinu

29sv. Pavla VI., papeže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelého tatínka, nemocnou maminku a duše v očistci

30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Šlapanice (Šlapanice)

  za zemřelého manžela, rodiče, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu