Biřmování

Biřmování

birmo

 

Přípravy na biřmování pokračují od 22.9.2023 - otevřít plán příprav