Podpořili nás

Podpořili nás

Po prázdninách bude pokračovat oprava krovu a stropu kostela. Zbývá provést výměny uhnilých částí dřevěného povalového stropu při západní straně lodě kostela, dále provést opravu dřevěných prvků krovové konstrukce v místě úžlabí, položit cihelnou dlažbu (z půdovek nebo z cihel) do maltového lože v místech, kde ještě nebyla položena tato dlažba, zhotovit a osadit pochůzné lávky v půdním prostoru + další související práce v celkové hodnotě 500 951,- Kč (bez započtení event. chybějících půdovek nebo cihel). 

 
jáhen Ruda, člen ekonomické rady farnosti
 
 
Oprava krovu a stropu kostela Nanebevzetí Panny Marie je spolufinancována Ministerstvem kultury, Jihomoravským krajem a Městem Šlapanice