Děkujeme všem, kdo přispěli v roce 2023 na potřeby farnosti formou daru. Vzor potvrzení o daru, které jste zaslali na účet farnosti, a které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání, najdete v příloze. Prosíme, vyplňte je podle instrukcí, které najdete přímo v potvrzení, a zašlete je na mail ucetni.slapanice@dieceze.cz  nebo předejte otci Petrovi.

Po odkontrolování a podepsání otcem Petrem bude bude na vás potvrzení čekat v sákristii (cca do týdne).

vzor_potvrzeni_o_poskytnuti_daru_2023