Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠLAPANICE U BRNA
od 19.05. do 26.05.2024 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
19.05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:00
Šlapanice
za zemřelou maminku Marii Divokou
08:45
Šlapanice
za Jarmilu Štěpánkovou a rodinu
18:30
Šlapanice
za rodinu Novákovu a Zemanovu
Pondělí
20.05.
památka Panny Marie Matky Církve 07:00
Šlapanice
za zemřelé rodiče a manžela
Úterý
21.05.
svátek Výročí posvěcení katedrály 18:00
Šlapanice
za zemřelé rodiče, dva švagra a za duše v očistci
Středa
22.05.
sv. Rity z Cascie, řeholnice 18:00
Šlapanice
za zemřelé rodiče a prarodiče Páralovy a Horkých a dar zdraví pro tělo a ducha a dar víry pro jejich děti
Čtvrtek
23.05.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00
Jiříkovice
mše sv.
18:00
Kobylnice
mše sv.
Pátek
24.05.
připomínka den modliteb za církev v Číně 18:00
Šlapanice
za zemřelého Jiřího Klimeše
Sobota
25.05.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30
Šlapanice
za zemřelou Marii Zemanovu a její zemřelé sestry
Neděle
26.05.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00
Šlapanice
za farníky
10:30
Bedřichovice
poutní mše sv. 
14:30
Bedřichovice
Svátostné požehnání
18:30
Šlapanice
za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

OZNÁMENÍ

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli 19.5. při sbírce děkujeme za vaše dary na opravy. 
 • Intence na druhé pololetí si můžete zapisovat přes rezervační systém na farních stránkách, přes aplikaci farnost do kapsy a nebo osobně v sakristii u otce Petra.
 • V měsíci květnu jsou májové pobožnosti v pátek a v sobotu vždy 30 minut přede mší svatou.
 • Na stolečku si můžete vzít letáček nedělní LITURGIE. Je to příprava na další neděli. 
 • Po večerní mši sv. v úterý, ve středu, v pátek a v neděli po obou dopoledních mších sv. bude probíhat výměna klíčů od kostela za čipy. Při výměně odevzdáte klíč od kostela, od brány si ponecháváte a obdržíte čip nahrazující klíče. Tento čip je pouze pro osobu, která podepíše jeho převzetí a není přenosný. Čip si vyzvedněte u Petra Machaina v sakristii. Děkujeme za pochopení.
 • Na slapanice@dieceze.cz se můžete přihlašovat na farní pouť do Říma při Národní pouti za účasti našich biskupů od 26.3. - 1.4.2025. Podrobnosti jsou na nástěnce v kostele a na farních stránkách. 
 • Ve středu 22.5. v 19 h na faře setkání akolytů.
 • Ve čtvrtek 23.5. v 19 h na faře setkání ekonomické rady farnosti.
 • Srdečně Vás zveme na farní brigádu v sobotu 25.5. od 8.30 h. na farních stránkách je odkaz, kde se prosíme zapište do tabulky. Moc děkujeme za váš čas a ochotu pracovat pro farnost. Nezapomeňte si odnést věci, které máte na faře nebo v garáži. Pokud si je neodnesete, budou vyhozeny. Děkujeme za pochopení. 
 • V neděli 26.5. v 10.30 h jste všichni srdečně zváni na poutní mši svatou do Bedřichovic. Ve 14.30 h bude svátostné požehnání.
 • Srdečně vás zveme v neděli 2.6. 2024 od 14 h na 18. FARNÍ DEN na farním dvoře ve Šlapanicích. Prosíme o modlitbu za počasí.
 • Poutník Jan Plotěný vás zve  7.6. v 18.45 h na faře ve Šlapanicích na povídání o pěší pouti do Santiago de Compostela.
 • Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa MODERÁTOR PASTORAČNÍCH AKTIVIT pro děkanství šlapanické. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
 • Ve čtvrtek 13.6. v 18 hodin bude ve šlapanickém kostele přednáška Kateřiny Lachmanové o blahoslaveném Carlo Acutisovi.  Zároveň přijede ostatek tohoto nového mladého světce, jehož úcta se šíří jako lavina, nejen mezi mladými lidmi a zůstane v našem kostele celý týden. 
  Carlo Acutise přezdívají Boží ajťák, protože to byl moderní kluk se zájmem o počítače a fotbal, ale zároveň s velikou citlivostí a nadáním pro Boží věci. Zemřel v roce 2006 ve věku pouhých 15ti let na zákeřnou leukémii. Více se dozvíme právě na přednášce Katky Lachmanové 13.6. 
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY