Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠLAPANICE U BRNA
od 16.06. do 23.06.2024 - 25. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16.06.
11. neděle v mezidobí 07:00
Šlapanice
za farníky
08:45
Šlapanice
na poděkování za přijata dobrodiní, za duše v očistci, s prosbou o Boží milosrdenství a dar zdraví pro živou rodinu
18:30
Šlapanice
za Libuši a Františka Pospíšilovy
Pondělí
17.06.
pondělí 11. týdne v mezidobí 07:00
Šlapanice
za zemřelé rodiče, za jejich zemřelé sourozence a duše v očistci
Úterý
18.06.
úterý 11. týdne v mezidobí 18:00
Šlapanice
na poděkování za 50 roků života
Středa
19.06.
sv. Romualda, opata 18:00
Šlapanice
poděkování za dar života paní Věrušky s prosbou o milosti a vedení v dalších letech
Čtvrtek
20.06.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí 18:00
Kobylnice
mše sv.
Pátek
21.06.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00
Šlapanice
na poděkování za 70 let života a přijatá dobrodini
Sobota
22.06.
sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30
Šlapanice
za zemřelou Janu Parini, rozenou Kotinkovou a prosbu o Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle
23.06.
12. neděle v mezidobí 07:00
Šlapanice
na poděkování Bohu za přijaté dobrodiní s prosbou o další pomoc a za živou a zemřelou rodinu
08:45
Šlapanice
za farníky
18:30
Šlapanice
za zemřelé rodiče Grmelovy a duše v očistci

OZNÁMENÍ

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Intence na druhé pololetí si můžete zapisovat přes rezervační systém na farních stránkách, přes aplikaci farnost do kapsy a nebo osobně v sakristii u otce Petra.
  • Na stolečku si můžete vzít letáček nedělní LITURGIE. Je to příprava na další neděli.
  • V neděli 16.6. bude pravidelná měsíční sbírka na opravy. Děkujme za vaše dary. 
  • Na slapanice@dieceze.cz se můžete přihlašovat na farní pouť do Říma při Národní pouti za účasti našich biskupů od 26.3. - 1.4.2025. Podrobnosti jsou na nástěnce v kostele a na farních stránkách. 
  • Vyhodnocení služeb ministrantů proběhne v neděli 16.6. 2024 při deváté mši svaté, prosíme o hojnou účast kluků děkujeme. Služby dále pokračují podle rozpisu až do konce června. Rozpis služeb na prázdniny 2024 se včas dozvíte.
  • V sobotu 22.6. proběhne na faře ve Šlapanicích kurz kváskového chleba pro začátečníky. Naučíte se chléb klasický pšeničný, žitný a vše o žitném kvásku. Více informací najete na webu www.malovanychleba.cz. Cena je 1500 Kč.