Přehled farních akcí v červnu:

neděle 2.6. 14.00 (farní dvůr) 18. farní den

Pozvánka

Videopozvánka

pátek 7.6. 18.45 (fara) Přednáška o pouti do Santiago de Compostela

Pozvánka

neděle 9.6. První svaté přijímání

 

čvrtek až středa 13.6. až 19.6. Týden s Carlo Acutisem

Plakátek

Pastorační plán na celý rok zde: https://www.farnostslapanice.cz/blog_clanek.php?clanek=6794