V neděli 29.10. složila slib nově zvolená pastorační rada a její členové obdrželi jmenovací dekret. Text slibu: "Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v pastorační radě farnosti podle daných stanov a spolu s ostatními se podílet na podpoře pastorace ve farnosti, aby život a působení Božího lidu více odpovídaly evangeliu. Kéž mi v tom pomáhá Bůh."

Na snímku zleva: Josef Mikulášek ml., Marie Králová, Markéta Staňková, Dana Klašková, Pavel Horák, Ivana Horáková, Petr Horák, P. Petr Hošek a jáhen Rudolf Staněk. Na snímku chybí: Jan Buchta, Petra Koudelková a Petr Machain.