V článku najdete kalendář farních a diecézních sbírek na rok 2024, na konci pak QR kódy pro bankovní převod a také kalendář ke stažení ve formátu pdf.

Legenda:

  • farní sbírky - modrá barva, hlavní měsíční sbírky tučně
  • diecézní sbírky - černá barva

Kromě těchto plánovaných sbírek se konají i „běžné farní sbírky“ na potřeby farnosti:

  • každou nedělní mši svatou
  • při slavnostech
  • při svatbách
  • při pohřbech

Změna vyhrazena - sledujte kostelní ohlášky

 

Datum

neděle/svátek

účel sbírky

typ sbírky

14. 01. 2024

2. neděle v mezidobí

na opravy

hlavní měsíční sbírka

21. 01. 2024

3. neděle v mezidobí

na biblický apoštolát

diecézní sbírka

18. 02. 2024

1. neděle postní

na opravy

hlavní měsíční sbírka

25. 02. 2024

2. neděle postní

Haléř sv. Petra

diecézní sbírka

17. 03. 2024

5. neděle postní

na opravy

hlavní měsíční sbírka

19. 03. 2024

Slavnost sv. Josefa

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

29. 03. 2024

Velký pátek

na Boží hrob

diecézní sbírka (dobrovolná) 

30. 03. 2024

Velikonoční vigilie

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

31. 03. 2024

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

01. 04. 2024

pondělí velikonoční

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

07. 04. 2024

2. neděle velikonoční

na charitativní účely

diecézní sbírka

21. 04. 2024

4. neděle velikonoční

na opravy

hlavní měsíční sbírka

05. 05. 2024

6. neděle velikonoční

na pronásledované křesťany

diecézní sbírka

09. 05. 2024 (čtvrtek)

Slavnost Nanebevstoupení Páně

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

19. 05. 2024

Slavnost Seslání Ducha Svatého

na opravy

hlavní měsíční sbírka

26. 05. 2024

Slavnost Nejsvětější Trojice

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

30. 05. 2024 (čtvrtek)

Slavnost Těla a krve Páně

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

07. 06. 2024 (pátek)

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

16. 06. 2024

11. neděle v mezidobí

na opravy

hlavní měsíční sbírka

24. 06. 2024 (pondělí)

Slavnost narození sv. Jana Křtitele

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

29. 06. 2024 (sobota)

Slavnost sv. Petra a Pavla

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

05. 07. 2024 (pátek)

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

14. 07. 2024

15. neděle v mezidobí

na opravy

hlavní měsíční sbírka

18. 08. 2024

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

na opravy

hlavní měsíční sbírka

15. 09. 2024

24. neděle v mezidobí

na bohoslovce a církevní školství

diecézní sbírka

22. 09. 2024

25. neděle v mezidobí

na opravy

hlavní měsíční sbírka

28. 09. 2024 (sobota)

Slavnost sv. Václava

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

13. 10. 2024

28. neděle v mezidobí

na opravy

hlavní měsíční sbírka

20. 10. 2024

29. neděle v mezidobí

sbírka na misie

diecézní sbírka

01. 11. 2024 (pátek)

Slavnost Všech svatých

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

17. 11. 2024

33. neděle v mezidobí

na podporu katolických médií

diecézní sbírka

24. 11. 2024

Slavnost Ježíše Krista Krále

na opravy

hlavní měsíční sbírka

24. 12. 2024

Vánoce – Štědrý den

na opravy

hlavní měsíční sbírka

25. 12. 2024

Vánoce – slavnost Narození Páně

na opravy

hlavní měsíční sbírka

26. 12. 2024

Vánoce – sv. Štěpána

na opravy

hlavní měsíční sbírka

01. 01. 2025 (středa)

Slavnost Matky Boží Panny Marie

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

06. 01. 2025 (pondělí)

Slavnost Zjevení Páně

na provoz farnosti

běžná farní sbírka

 

Kalendář sbírek ke stažení: sbirky_2024

 

qr_kody