V neděli 28. ledna se v kostele konala anketa k nedělním křížovým cestám v době postní. Bylo odevzdáno celkem 209 hlasovacích lístků. Pro čas 15.00 hlasovalo 38 farníků, pro čas 17:55 bylo 171 farníků.

Kromě neděle v 17:55 budou křížové cesty i v pátek v 17.25. Těšíme se na hojnou účast!